Nhóm Trồng Cây- Trồng Người
Nhóm Trồng Cây- Trồng Người
Nhóm Trồng Cây- Trồng Người
August 4, 2021

– Nuôi dưỡng tình yêu cây cối, học hỏi và và chia sẻ kinh nghiệm, tối ưu hóa nguồn lực bản địa, giảm chi phí, công chăm sóc cây tạo hệ sinh thái nương tựa, cùng chung sống ở vườn ban công, vườn nhà, vườn trường, vườn rừng….

– Kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế đa lĩnh vực khơi gợi sự sáng tạo và học hỏi qua thực hành làm vườn, kết nối các vườn đa dạng sinh học trên toàn quốc để chia sẻ cây giống, kinh nghiệm nuôi trồng

– Học quan sát và kết nối với cây cối, thiên nhiên để giảm căng thẳng, củng cố mối quan hệ, tạo sự hàn gắn, phục hồi

– Đồng kiến tạo triết lý trồng cây với triết lý trồng người, xây dựng hệ giá trị phát triển bản thân, truyền cảm hứng nuôi dạy trẻ qua việc trồng cây, đóng góp xây dựng cộng đồng phát triển bền vững (thực hiện mục tiêu SDGs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts