Những người phụ nữ sống vì hạnh phúc của xã hội
Những người phụ nữ sống vì hạnh phúc của xã hội
Những người phụ nữ sống vì hạnh phúc của xã hội
October 10, 2019

Hơn 10 năm qua, những người phụ nữ của “Hội quán các bà mẹ” đã san sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và chung tay xây dựng hạnh phúc cộng đồng. Với tinh thần vì một xã hội hạnh phúc, tấm lòng của họ đã khiến không ít người phải thán phục.

http://www.ht

v.com.vn/nhung-nguoi-phu-nu-song-vi-hanh-phuc-cua-xa-hoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts