Chuyến trồng thêm Mai Anh Đào và giao lưu văn nghệ cùng các bạn trẻ Nhật Bản
Chuyến trồng thêm Mai Anh Đào và giao lưu văn nghệ cùng các bạn trẻ Nhật Bản
Chuyến trồng thêm Mai Anh Đào và giao lưu văn nghệ cùng các bạn trẻ Nhật Bản
June 14, 2021

Kỷ niệm một chuyến đi rất nhân văn và một chiều giao lưu văn nghệ đong đầy cảm xúc.

人文的な交流の記念でした。多くの感想も残っています。 Mời quý bạn xem clip: https://www.facebook.com/hung.phan.58173/videos/2682055698520122

Đơn Dương 24/7/2019. Ka Chou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts