Váy đầm hỗ trợ đầu ra cho làng nghề dệt thổ S’tiêng sok Bombo
Váy đầm hỗ trợ đầu ra cho làng nghề dệt thổ S’tiêng sok Bombo
June 6, 2022

Váy đầm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm làng nghề dệt thổ của phụ nữ đồng bào S’tiêng sok Bombo- Bù Đăng- Bình Phước

Giá 500.000- 550.000đ/ cái

Related Posts