Chợ quê giữa lòng thành phố: Ký ức tìm lại | VTC1
Chợ quê giữa lòng thành phố: Ký ức tìm lại | VTC1
Chợ quê giữa lòng thành phố: Ký ức tìm lại | VTC1
May 30, 2022

Quà quê giản dị, dân dã.

Chợ quê giữa lòng thành phố hy vọng tới mùa hè sẽ xôm tụ hơn.

Như thuở ban đầu:

VTC1 | Tại TP. HCM, mỗi tuần một lần đều có một phiên chợ rất đặc biệt – phiên chợ quê giúp những người con đi xa tìm lại ký ức. Xem bản full tại đây: https://goo.gl/Yjg56V

Related Posts