Sài Gòn Ơi! Giúp Nhau Mùa Khó

Chương Trình - Sự Kiện

Sài Gòn Ơi! Giúp Nhau Mùa Khó

Chân dung cuộc sống! Online lúc 20.00-21.30. thứ 7 ngày 07/08/2021 “Đã lâu không về nhà, nhớ nhà nên ai gởi quà cũng muốn khóc”-