Trồng Cây- Trồng Người

Chương Trình - Sự Kiện

Nhóm Trồng Cây- Trồng Người

– Nuôi dưỡng tình yêu cây cối, học hỏi và và chia sẻ kinh nghiệm, tối ưu hóa nguồn lực bản địa, giảm chi phí,