Thai giáo- Hành Trình Của Yêu Thương & Hướng Dẫn Hát Ru là quà tặng dành để phổ biến hát ru do GS.TS Trần Văn Khê cố vấn.